Brancheorganisaties voor pedicures

In onze praktijk werken zeven gediplomeerde pedicures, waarvan een aantal opgeleid zijn tot medisch pedicure. We werken met de modernste apparatuur, welke om de drie jaar vervangen wordt en we voldoen aan de hoogste standaards op het gebied van hygiëne. Omdat wij veel waarde hechten aan kwaliteit zijn wij aangesloten bij de volgende brancheorganisaties

Provoet

ProVoet is de landelijke organisatie voor gediplomeerde pedicures. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep van pedicure in Nederland. De pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten , staan voor kwaliteit en hygiene. ProVoet pedicures zijn te herkennen aan ProVoet logo en het schild aan de buitenkant van de praktijk.

ProVoet ProCert Zwolle

ProCert

ProCert is een stichting die is opgericht met als doel het bevorderen van de kwaliteit in de pedicurebranche. ProCert heeft een kwaliteitsregister voor Pedicures (KRP) ontwikkeld om de kwaliteit te waarborgen. Zorgverzekeraars stellen als eis dat ze alleen pedicure behandelingen vergoeden als ze voldoen aan de gestelde eisen. In het register zijn de kwaliteiten van pedicures vastgelegd. Het systeem biedt de mogelijkheid om consumenten en ketenpartners (bijvoorbeeld huisartsen, podologen, diabeetverpleegkundigen en zorgverzekeraars) om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en daarmee de kwaliteit van de behandeling.

ProVoet ProCert Zwolle